Status projekta: U tijeku

Škola plivanja


skola plivanja


Razdoblje provedbe: Školska godina 2021./2022.
Predviđeni rok završetka projekta: kontinuirano kroz godine
Predviđena sredstva za 2022. godinu: 200.000 kn
Cilj i svrha projekta: Projektom se sufinancira obuka neplivača za sve učenike trećih razreda kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija (u ovoj školskoj godini predviđen je obuhvat tri generacije, koje zbog pandemije bolesti COVID-19 nisu mogle obuku realizirati prošlih godina).

Koprivničko-križevačka županija jedna je od rijetkih u Republici Hrvatskoj koja financira ovakav projekt, pri čemu se prvenstveno potiču zdrave sportske navike već u ranoj dobi učenika. Ovaj projekt uspješno se provodi dugi niz godina i njime se potiču izvannastavne aktivnosti i razvoj motoričkih vještina kod učenika. Školu plivanja vode licencirani stručnjaci, a projekt je zaokružen i organiziranim prijevozom učenika.