Pravo na pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13. i 85/15., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Koprivničko – križevačka županija tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Koprivničko – križevačkoj županiji omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – «Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Povjerenik za informiranje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
• Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.


Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenica za informiranje Koprivničko – križevačke županije je

Melita Ivančić

Pročelnica

Antuna Nemčića 5/1, I. kat, soba 25

Koprivnica 48000

+385 48 658 120

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba ureda županaIzvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu [PDF]

default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu [CSV]

       pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu [PDF]

       default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu [CSV]

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 godinu [PDF]

default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 godinu [CSV]

pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu [PDF]

default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu [CSV]


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

pdf Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Koprivničko križevačke županije

document Zahtjev za pristup informaciji – obrazac

pdf Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

       document Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije

Katalog informacija Koprivničko-križevačke županije