Zdravstvena zaštita turista / Tourist Medical Servicecroatia flagunited kingdom flag


Turisti koji  se tijekom turističke sezone nalaze na području Koprivničko-križevačke županije, a imaju potrebe za uslugama zdravstvene skrbi, iste mogu ostvariti kako je navedeno u uputama u nastavku:

Državljani Europske unije koji su na putovanju u Hrvatskoj ili se iz nekog drugog razloga u Hrvatskoj nalaze samo privremeno, a obvezno su osigurani u jednoj od država članica Europske unije, imaju pravo na korištenje neophodne zdravstvene zaštite temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO), uz plaćanje participacije.

Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju  na temelju važeće iskaznice HZZO-a.

Troškovi medicinskih usluga pruženih osobama koje dolaze iz zemalja s kojima Hrvatska nema ugovore, naplaćuju se direktno korisniku prema cjeniku koštanja. Turisti također mogu koristiti i usluge privatnih liječnika i doktora dentalne medicine uz plaćanje pune cijene svih medicinskih usluga.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje              

Europska kartica zdravstvenog osiguranja 

U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje (naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede, neuobičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima) pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

Na području Koprivničko-križevačke županije nije ustrojena posebna turistička ambulanta.

U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život (stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima ..) potražite pomoć liječnika u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Informacije o radnom vremenu i adresi ordinacija dostupne su na web stranici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Ordinacija za dentalnu zdravstvenu zaštitu za hitne pacijente

  • Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Trg Tomislava Bardeka 10
  • Radno vrijeme: nedjeljom od 9 do 11 sati
  • Broj telefona: 048/279-620

Objedinjeni hitni bolnički prijam – OHBP

  • Opća bolnica Koprivnica, Koprivnica, Željka Selingera 1
  • Telefoni: 048/251-242, 048/251-237
  • Svaki dan: 0-24
  • Nedjeljom i praznicima: 0-24

Dežurne Ljekarne