Status projekta: U tijeku

Pametan obrok za pametnu djecu


pametan obrok info

Razdoblje provedbe: Školska godina 2021./2022.
Predviđena sredstva za 2022. godinu: Predviđena sredstva za 2022. godinu: 120.775,00 kn
Cilj i svrha projekta: Ovim projektom razvija se novi sustav prehrane u osnovnim školama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija u cilju poboljšanja prehrane učenika i ujednačavanja školskih obroka u svim školama.

Projekt se provodi kako bi se potaknulo usvajanje zdravih prehrambenih navika kod osnovnoškolaca, uz osiguranje zdravih, kvalitetnih i nutritivno vrijednih obroka. Projekt provode Koprivničko-križevačka županija i Podravka d.d., a tijekom provedbe projekta naglasak je na kontinuiranoj edukaciji djece, roditelja i zaposlenika škole odnosno na upoznavanju svih zainteresiranih skupina o važnosti kvalitetne i zdrave prehrane, kako bi projekt polučio rezultate. Takozvani „pametni obroci“, koje osmišljava tim Podravkinih nutricionista, osmišljeni su u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama u kojima su zastupljene i grupe namirnica koje su djeci potrebne za normalan psihofizički razvoj, a za koje se utvrdilo da do sada nisu bile zastupljene u zadovoljavajućoj mjeri.


Dokumenti:

image Letak projekta (1)

image Letak projekta (2)

image Rollup projekta