Politika zaštite privatnosti osobnih podataka


Ova Politika zaštite privatnosti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika zaštite privatnosti) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Županija) s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Politika zaštite privatnosti pokazuje kako i na koji način Koprivničko-križevačka županija vodi brigu o privatnosti Vaših osobnih podataka, o načinima prikupljanja i obradi osobnih podataka te u koje ih svrhe upotrebljavamo uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja kao i vaša prava kao korisnika/ispitanika.

Ova Politika zaštite privatnosti odnosi se na web stranicu u našem vlasništvu ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s vašim osobnim podacima.

Osnovni podaci o voditelju obrade

Za obradu podataka odgovorna je Koprivničko-križevačka županija, kao voditelj obrade, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prikupljanje podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo kada za to postoji svrha, bilo radi ispunjavanja zakonskih ili legitimnih interesa, javnog interesa, radi izvršenja ugovorne obveze i radnjama koje prethode sklapanju ugovora ili temeljem Vaše suglasnosti (privole), kada nam svojom voljom dajete takve podatke.

Obrada podataka

Koprivničko-križevačka županija može, u posebnim slučajevima, prikupljati osobne podatke kada su nam ti podaci potrebni radi ispunjavanja formalnih uvjeta na javne pozive ili natječaje i slično, a dostavljate nam ih pisanim putem ili e-prijavom. Tom prilikom točno je određena svrha prikupljanja osobnih podataka i ti se podaci u druge svrhe ne mogu koristiti.

Upotrebljavamo samo one osobne podatke,  koje ste nam Vi dostavili ili smo do istih došli iz javno dostupnih izvora ili su nam iste dostavila druga tijela javne vlasti u obavljanju svojih zadaća.

Osobni podaci su oni podaci koji mogu Vas identificirati, kao što su ime i prezime, OIB, prebivalište, boravište, broj osobne iskaznice, datum i država izdavanja, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, ime oca, spol, IBAN broj,  telefonski broj ili email adresa, podatke o radno pravnom statusu, bračno stanje, broj uzdržavanih članova obitelji, pripadnost političkoj stranci, podaci o prihodima, izvor prihoda, iznosi zaduženja, podaci o nekretninama i pokretninama, fotografije i video snimke, podaci o trenutnom i završenom obrazovanju, oblici skrbi i oblici socijalnih pomoći i dr.  (u nastavku teksta: osobni podaci).

Upisom traženih podataka u za to predviđena polja potvrđujete da ste dali privolu odnosno da ste svoje podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

Zaštita vaših podataka

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja. Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi naši službenici/namještenici i partneri obvezali su se na povjerljivost podataka.

Maloljetnici

Osobe mlađe od 18 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon ispunjenja svrhe obrade, a nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka, sve sukladno Pravilniku o zaštiti javnog arhivskoga i dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“, broj 28/20.).

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pošaljite pisani zahtjev na dolje navedenu adresu.

a) Pravo na pristup informacijama i informacijama o obradi Vaših osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne, kategorijama osobnih podataka pod obradom, o svrsi obrade podataka, tko je još izvan naše organizacije primio Vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke.

b) Pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje osobnih podataka možete zatražiti ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka možete zatražiti ako osporavate točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ako nam podaci više nisu potrebni za svrhu u koju su prikupljani no još su nam potrebni radi ostvarivanja pravnih zahtjeva i ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

e) Pravo na mogućnost prijenosa osobnih podataka koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavljamo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu, ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti (privole) koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovornih obveza ili ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na povlačenje/opoziv privole u svrhu kontaktiranja ili obrade osobnih podataka možete povući/opozvati u bilo kojem trenutku i Vaše podatke nećemo više upotrebljavati u svrhe navedene u privoli. Možete tražiti izmjenu dijela privole ili ponovno aktivirati privolu u bilo kojem trenutku. Molimo uzmite u obzir da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

document Pisani zahtjev za ostvarivanje prava vezanih uz danu privolu možete poslati na adresu Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

g) Pravo na prigovor i pravo na žalbu možete ostvariti ukoliko smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka. U tom slučaju molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Ukoliko nećete biti zadovoljni našim objašnjenjem imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu, trenutno je to Agencija za zaštitu osobnih podataka ili nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Profiliranje

Neke vaše osobne podatke obrađujemo automatski sa svrhom ocjene određenih osobnih aspekata povezanih sa Vama.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Prijenos osobnih podatka u treće zemlje (zemlje izvan EU) obavlja se samo ako je potreban radi ispunjenja zakonske obveze ili ako ste dali izričiti pristanak.

Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u slučajevima kad nam to nalaže zakonska ili ugovorna obveza odnosno Vaša suglasnost (privola), a sve radi obrade Vaših pisanih zahtjeva odnosno Vaših prava u sudskim postupcima, poreznim postupcima ili  drugim postupcima koji se vode pri tijelima javne vlasti ili pravnim osobama s javnim ovlastima i drugima, a sve u svrhu ostvarivanja Vaših prava i interesa.

Uporaba cookie datoteka

Web stranica koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija

Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućava nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.). U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

Pregledavanje naše internetske stanice je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. No Koprivničko-križevačka županija automatski prikuplja podatke o Vašem računalu. Ti podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, državu, platformu koju koristite, vrijeme pristupa. Ove podatke Koprivničko-križevačka županija koristi u svrhu sakupljanja statističkih podataka, analize posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici.

Kako onemogućiti kolačiće?

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama Vašeg web preglednika. Evo pregleda kako onemogućiti kolačiće u sklopu pojedinog preglednika. Ako onemogućite kolačiće, ne garantiramo hoće li naša domena raditi onako kako smo mi to zamislili.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo Vam poslati u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Zahtjev za ostvarivanje prava

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu. Dakle, u svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka osobno dolaskom u naše poslovne prostorije ili putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (www.azop.hr), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike  zaštite privatnosti

U slučaju promjena naše Politike zaštite privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike zaštite privatnosti.

Ova Politika zaštite privatnosti je zadnji put izmijenjena 14. rujna 2018. godine.