Status projekta: U tijeku

Unapređenje i razvoj socijalnih usluga


Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
  • Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb đurđevac - Centar za socijalnu skrb Đurđevac.
  • Uspostava podružnice Obiteljskog centra - Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije - Centar za socijalnu skrb Koprivnica.
  • Punina života - Samostan uznesenja Blažene djevice Marije franjevaca konventualaca.

Poziv „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

U sklopu ovog poziva Županija je kao partner uključena u sljedeće projektne prijedloge:

  • Obiteljski centar kao mjesto podrške - Centar za socijalnu skrb Koprivnica.
  • Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima -  Centar za socijalnu skrb Đurđevac.