Odbor za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije


Članice i članovi Odbora:

 1. ĐURĐICA MUSTAF (MREŽA) iz Koprivničkih Bregi, predsjednica
 2. VERICA RUPČIĆ (HDZ) iz Đurđevca, potpredsjednica
 3. MARKO MARTINČEVIĆ (HSS) iz Križevaca, član
 4. ANA MARIJA ĐURĐ (SDP) iz Rasinje, članica
 5. MAJA HRVATIĆ PADOVAN, iz Đurđevca


Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor za statut i poslovnik:

 • utvrđuje prijedlog Statuta  i Poslovnika Županije,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Statuta, odnosno Poslovnika te utvrđuje prijedloge izmjena i dopuna,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Županijska skupština, u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom, Statutom i Poslovnikom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge,
 • razmatra inicijative za donošenje odluka i akata Županijske skupštine,
 • razmatra prijedloge davanja izvornog tumačenja Statuta, odluka ili drugih akata Županijske skupštine,
 • utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Županijske skupštine, kada je tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,
 • obavlja i druge poslove određene Statutom i Poslovnikom.