Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije


Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/15. i 17/22.) ( u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se okviri etičkih načela i normi ponašanja nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u skladu sa postojećim zakonodavstvom, propisima i načelima odgovorne javne uprave. Etički kodeks odnosi se na župana Koprivničko-križevačke županije, zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije i članove radnih tijela koje osniva župan Koprivničko-križevačke županije, za vrijeme obnašanja dužnosti na koju su izabrani.

Etičkim kodeksom je utvrđeno da poštivanje, praćenje i provedbu Etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije.

Kodeksom ponašanja članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/22.) (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuju se temeljna etička načela djelovanja, pravila ponašanja članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije  i članova njezinih radnih tijela, osobno prihvaćanje Kodeksa te sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa.

Kodeks se odnosi na predsjednika, potpredsjednike i članove Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i članove radnih tijela Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za vrijeme obnašanja javne dužnosti na koju su izabrani.        

Za praćenje primjene Kodeksa nadležno je Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije u prvom stupnju te Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije u drugom stupnju.

Etičko povjerenstvo je tijelo sastavljeno od predsjednika i dva člana kojeg imenuje i razrješava Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije. Mandat predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije traje do isteka mandata članova Županijske skupštine.

Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije osnovano je Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/21.).

Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije djeluje u sastavu:

  1. Dražen Sačer iz Koprivnice, predsjednik,
  2. Verica Rupčić iz Đurđevca, članica
  3. Sanja Horvat iz Koprivnice, članica.

Koprivničko-križevačka županija

Ulica Antuna Nemčića 5

Koprivnica 48000

+385 48 658 111

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kckzz.hr

MB: 02768275

OIB: 06872053793

IBAN: HR2123860021800006000

 

Na zahtjev građana te drugih pravnih i fizičkih osoba, kao i na vlastitu inicijativu, Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije izriče opomenu, upozorenje, preporuku ili mišljenje.


Dokumenti:

       document Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko križevačke županije za 2023. godinu

pdf Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

document Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko križevačke županije za 2022. godinu

document Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko križevačke županije za 2021. godinu

document Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko križevačke županije

document Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Koprivničko križevačkoj županiji

document Izmjena Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko križevačkoj županiji

document KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE