29.09.2023. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

pdf Tekst Javnog poziva

pdf Odluka o objavi Poziva

document Upute za prijavitelje

document Obrazac izjave o partnerstvu B3

document Obrazac životopisa voditelja B4

document Legenda korisnici

document Legenda najzastupljeniji tip aktivnosti

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

21.08.2023. Otvoren je drugi Javni poziv Saveza Alpe Jadran za sufinanciranje međunarodnih projekata

Savez Alpe Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata koji je otvoren do 2. listopada 2023. godine.  Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Zagrebačku i Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarsku Županiju Vas i Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu te Republiku Sloveniju.

Projektne prijave ostvaruju dodatni značaj pri evaluaciji ukoliko su u pojedini projekt uključeni i partneri s područja država Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo), mađarske županije Györ-Moson-Sopron, Somogy, Zala i Baranjska županije te talijanske regije Veneto i Friuli-Venezia Giulia.

Prijavitelji svoje projektne prijedloge prijavljuju putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju sljedeća područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam. Prijave se podnose na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran i u privitku ovog Poziva.

U Smjernicama za provedbu projekata sufinanciranih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi. Važno je da projektni prijedlog je usuglašen s prioritetima i ciljevima koji su sadržani u Strategiji područja Saveza Alpe Jadran, a posebice u skladu s prioritetom 5.2.3. Jačanje društvene kohezije.

Po završetku procesa evaluacije projektnih prijedloga od strane nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP),  u listopadu će se održati sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran na kojemu će se utvrditi projektni prijedlozi odobreni za sufinanciranje.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije s područja Koprivničko-križevačke županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge, odnosno da svoj projektni prijedlog dostave na relevantnu Tematsku koordinacijsku točku zaključno s 2. listopada 2023. godine do 23,59 sati. Sve adrese nadležnih TCP-a navedene su na sljedećoj web poveznici Saveza Alpe Jadran: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/.

Prijavni obrazac, Smjernice za provedbu projekata sufinanciranih od strane Savez Alpe Jadran, Pravilnik o organizaciji i radu, te Strategiju geografskog područja Alpe-Jadran do 2027. možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Organizacije civilnog društva koje ostvare sufinanciranje svojih projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran u okviru Tematske koordinacijske točke Ruralni razvoj i etnička baština, koja je u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije, imaju mogućnost ostvariti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije putem javnog poziva u 2024. godini.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Službi ureda župana kod Nataše Krobot Hrastić na broj telefona 048/658-258 ili kod Marinele Ćurčić na broj telefona 048/658-127, te putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

 

Application-Form-2023.docx

Implementation-guidelines.pdf

Description-2.-Call-2023.pdf

19.06.2023. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

pdf Zaključak o rasporedu sredstava (2.8.2023.)


pdf Javni poziv

 

pdf Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna KKŽ za 2023. godinu

document Upute za prijavitelje

document B5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

document D1 Obrazac izjave prijavitelja

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

pdf Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

12.06.2023. JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu "Poduzetništvo mladih, žena i početnika"

pdf Tekst javnog poziva

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

pdf Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

12.06.2023. JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“

pdf Tekst javnog poziva

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

pdf Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranica 5 od 14