Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Prijave završene
08.01.2024. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024. godini

pdf Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024. godini


pdf Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024 godini

pdf Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024. godini


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir! 

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

pdf Upute za prijavitelje - korisnike aplikacije

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Prijave završene
08.01.2024. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024. godini

pdf Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024. godini


pdf Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024 godini

pdf Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024. godini


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir! 

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

pdf Upute za prijavitelje - korisnike aplikacije

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno u kategorijama: Natječaji za prijam u službu
Objavljeno u kategorijama: Natječaji za prijam u službu
Prijave završene
05.01.2024. Natječaji za prijam u službu službenika/ica na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačkoj županiji

pdf Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja (15.2.2024.)

pdf Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja (26.1.2024.)


1. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
– Pročelnik/ica Službe za unutarnju reviziju, jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

2. SLUŽBA UREDA ŽUPANA
– Administrativni tajnik/ica, jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU
– Pomoćnik pročelnika/ice za gospodarstvo, jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE
– Viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca,
- jedan izvršitelj/ica u sjedištu Koprivnica i jedan izvršitelj/ica u izdvojenom mjestu rada u Đurđevcu,


pdf Tekst natječaja

document Upute uz natječaj

Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Prijave završene
01.12.2023. Poziv ovlaštenim predlagateljima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/15., 19/17., 10/18., 25/20. i 4/22. – pročišćeni tekst)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije, objavljuje

P O Z I V

ovlaštenim predlagateljima na podnošenje prijedloga za dodjelu

 

JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
 2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
 3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
 4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“,
 5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
 6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
 7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
 8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje fizičkim osobama koje su se istakle naročitim zaslugama za područje Koprivničko-križevačke županije, sukladno članku 3. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin. Godišnje se može proglasiti jedna osoba počasnim građaninom uz dodjelu kovanice od zlata s otisnutim grbom Županije i likom sv. Marka Križevčana uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji su bili ili jesu životno i/ili profesionalno vezani za Županiju, za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 1.990,84 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 15.000,00 kuna uz posebnu povelju.

Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište, djeluju ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 929,06 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 7.000,00 kuna uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su radno tijelo Županijske skupštine nadležno za pitanja ljudskih prava ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ može se dodijeliti fizičkoj osobi, odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije, te udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije, a dodjeljuje se za doprinos napretku primjenjivih znanja i kreativnog izražavanja kod tehničkih, gospodarskih, poljoprivrednih i drugih grana, a posebno iz područja inovatorstva, modelarstva, kreativnog modelarstva, automatike i robotike, mehanike, mehatronike, kreativne tehničke radionice, multimedije, informatike i programiranja te radio i wireless komunikacija. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 663,61 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 5.000,00 kuna uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske te državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Koprivničko-križevačke županije ili pojedinih djelatnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 663,61 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 5.000,00 kuna (svaka) uz posebnu povelju, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Iznimno Odbor može donijeti zaključak kojim će predložiti dva prijedloga iz istog područja pod uvjetom da je pristiglo više prijedloga za samo jedno područje. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini može se dodijeliti fizičkim osobama odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije,  udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 663,61 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 5.000,00 kuna (svaka) uz posebno priznanje, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Iznimno Odbor može donijeti zaključak kojim će predložiti dva prijedloga iz istog područja pod uvjetom da je pristiglo više prijedloga za samo jedno područje. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Javno priznanje se može dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuje pet  novčanih nagrada u iznosu 398,17 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 3.000,00 kuna (svaka) uz posebnu zahvalnicu. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanja ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Javno priznanje može se dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuju tri plakete uz dodjelu kovanice od srebra s otisnutim grbom Županije i likom sv. Marka Križevčana te novčane nagrade u neto iznosu od 398,17 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 3.000,00 kuna. Ovlašteni predlagatelji za javno priznanje su upravna tijela Županije.

            KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLJEDEĆI:

a) za fizičke osobe:

 • da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno  izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,
 • da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina;

b)  za pravne osobe:

 • da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije.

     Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/15., 19/17., 10/18., 25/20. i 4/22. – pročišćeni tekst).

    Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  sa  22. siječnja 2024. godine.

PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja MORA BITI PODNIJET OD OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA NA PROPISANOM OBRASCU, ovisno o predloženom kandidatu.

Tekst Poziva i obrasci se mogu preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije   https://www.kckzz.hr/hr/uprava/zupanijska-skupstina/javna-priznanja-kkz ili u pisarnici Koprivničko-križevačke županije.

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Nepravodobni, podneseni od neovlaštenog predlagatelja, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje (jedno) javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije poštom ili osobno na ADRESU:

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE,
Ulica Antuna Nemčića  5, 48000   K O P R I V N I C A
ili putem
e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

sa naznakom: "prijedlog za dodjelu javnih priznanja"

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

document Tekst javnog poziva

document Obrazac – PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA PRAVNIM OSOBAMA

document Obrazac – PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA FIZIČKIM OSOBA

   

10.10.2023. Javni poziv za Aktivnost - A 100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede

pdf Tekst javnog poziva

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

pdf Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranica 4 od 14