Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Prijave završene
15.07.2022. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima  (starost poduzeća do 5 godina), s izmijenjenim modalitetom poziva, nakon što je 31. svibnja 2022. poništen i zatvoren u modalitetu trajno otvorenog poziva.
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga. To znači da je određen krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga, a po njegovom isteku započinje postupak dodjele kojim se omogućava natjecanje između svih podnesenih projektnih prijedloga na temelju kvalitativnih aspekata.

Za više informacija: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Objavljeno u kategorijama: Novosti
Prijave završene
20.06.2022. Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2022./2023.

Temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“ br. 57/2022.) Koprivničko-križevačka županija na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola, kojima je ona osnivač.

U Koprivničko-križevačkoj županiji dostupno su 1.093 slobodna mjesta u 51 razrednom odjelu za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2022./2023. godini.

Sve informacije o upisima i pojašnjenja oko natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije mogu se dobiti u izravnom kontaktu sa srednjim školama, a svi upisni rokovi navedeni su u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

U privitku se nalazi Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., a sve dodatne informacije se nalaze i u Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html) i Vodiču kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije 2022./2023. (https://kckzz.hr/hr/svi-dokumenti/dokumenti/dokumenti-djelatnosti/dokumenti-obrazovanje/1522-vodic-kroz-srednje-skole-2022-2023/file)

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine