13.09.2023.

Sastali se članovi Kulturnog vijeća KKŽ

20230913 080303


U prostorijama Županijske uprave danas je održan sastanak Kulturnog vijeća pod predsjedanjem Vesne Peršić Kovač. Uz predsjednicu, sjednici su prisustvovali i ostali članovi Kulturnog vijeća: Nikola Cik, Ivanka Ferenčić Martinčić, Danijela Petrić i Martina Zdilar Sertić.

Barbara Domović, viša stručna suradnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport iznijela je informacije o realizaciji programa/projekata s područja kulture za prvih osam mjeseci 2023. godine te obavijestila članove o primljenim zahtjevima za sufinanciranje projekata iz područja kulture.

Članovi Vijeća razmatrali su i raspravljali o Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu. Objava tog poziva očekuje se krajem rujna na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Pročitano 316 puta