05.05.2023.

Sazvana 11. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 11. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

15. svibnja 2023. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


Dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta:
  1. broj VI/101 - „Križevci“
  2. broj VI/132 – „Kalnik“
  3. broj VI/133 - „Marinovec“
  4. broj VI/134 - „Gregurovec“
  5. broj VI/135 - „Veliki Potočec“
  6. broj VI/136 - „Carevdar“
  7. broj VI/137 – „Veliki Raven“
  8. broj VI/138 – „Bukovje“
  9. broj VI/131 – „Mali Kalnik“
  10. broj VI/139 – „Sveti Ivan Žabno“
 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 1. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke za 2023. godinu
 1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“ u 2022. godini , s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“ u 2022. godini , s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu 1069 Poljoprivreda u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu 1070 Turizam na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa Energetika i prometna infrastruktura u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o prirodnim nepogodama u 2022. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovane nekretnine
 1. Pitanja i prijedlozi članova.

folder Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za 15. svibnja 2023.

Pročitano 877 puta