14.02.2023.

Sazvana 10. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 10. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

22. veljače 2023. (srijeda) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


Dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  1. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (jedna nagrada)
  2. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ (jedna nagrada)
  3. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ (jedna nagrada)
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade)
  5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dvije nagrade)
  6. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (pet zahvalnica)
 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela
 1. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
 1. Donošenje Odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama na području Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu javnoj ljekarničkoj ustanovi Ljekarne Koprivnica
 1. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024. za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja programa Aktivnosti 100208: Županija prijatelj djece, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja programa „EU projekti“ za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2022. godinu s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovanja nekretnine kč. br. 94 Osnovne škole Kloštar Podravski
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Odluke o darovanju školske sportske dvorane OŠ Sveti Petar Orehovec
 1. Donošenje Zaključka o prijenosu nefinancijske imovine:
  1. Osnovnoj školi Andrije Palmovića Rasinja
  2. Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec
  3. Osnovnoj školi Kloštar Podravski
  4. Osnovnoj školi Ivan Lacković Croata Kalinovac
  5. Osnovnoj školi Sveti Ivan Žabno
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvatu darovanja nekretnine u k.o. Gola Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
 1. Pitanja i prijedlozi članova

folder Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za preuzimanje

Pročitano 759 puta