17.11.2022.

Sazvana 9. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 9. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

28. studenoga 2022. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


Dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 3. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
 5. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
 6. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 7. Donošenje Odluke o dopunama i izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije
 9. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima za odobravanje jednokratne novčane pomoći za podmirenje dijela troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
 11. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije
 12. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu na području Koprivničko-križevačke županije
 13. Donošenje Odluke o produljenju važenja „Strategije projekta „Koprivničko-križevačka županija-prijatelj djece“ za razdoblje 2020. do 2022
 14. Donošenje Odluke o prijenosu nefinancijske imovine jedinicama lokalne samouprave
 15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije
 16. Donošenje Odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu
 17. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Koprivničko-križevačke županije
 18. Donošenje Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2022.-2027. godine
 19. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
 21. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
 22. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka:
 23. „Piškornice“ d.o.o. Regionalnog centra za zbrinjavanje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
 24. Piškornice-sanacijskog odlagališta d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada
 25. PZC-a Varaždin d.d., Varaždin
 26. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka
 27. Razmatranje Izvješća o poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka
 28. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima
 29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Osnovne škole „Ivan Lacković Croata“ Kalinovac o prihvaćanju darovanja nekretnine
 30. Donošenje Zaključka o darovanju nekretnina Osnovnoj škole Andrije Palmovića Rasinja
 31. Donošenje Zaključka o darovanju nekretnina Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno
 32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku prava građenja Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno
 33. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
 34. Pitanja i prijedlozi članova

folder Materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za preuzimanje

Pročitano 886 puta