28.03.2022.

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

fond za zastitu okolisa 6vr453kox07w0sq8a3rcnfl7619bntvpp3nbkmlkndcFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022).

Predmet Javnog poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:

  • se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (u daljnjem tekstu: NPOO);
  • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode te klimatskih aktivnosti.

Svrha poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • javne ustanove,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te
  • trgovačka društva i obrtnici.

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za financiranje.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za sufinanciranje počinje danom objave poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu dostupno je OVDJE.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

Pročitano 522 puta