08.04.2024.

Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana (prethodno savjetovanje)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljeno je na:

Više informacija

  • Početak natječaja: 8.4.2024.
  • Završetak natječaja: 15.4.2024.
Pročitano 563 puta