07.11.2022.

Usluga najma pisača za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2023.-2024. godinu (prethodno savjetovanje)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljeno je na:

Pročitano 367 puta