Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-01-05

Utvrđivanje minimalnih uvjeta u ugostiteljstvu - restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga


Pravni temelj:
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” (“Narodne novine” broj: 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).

Obveznik:
trgovačka društva, zadruge i obrtnici, kao  i drugi navedeni u članku 5. Stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), registrirani za dobavljanje ugostiteljske  djelatnost dužni su   prije početka  obavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 20. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) podnijeti ovom Upravnom odjelu zahtjev za utvrđivanjem minimalnih  uvjeta  (kategorizacije),  odnosno zahtjev   za nastavkom  obavljanja djelatnosti.

Zahtjev se podnosi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, prema mjestu sjedišta obrta - Đurđevac, Koprivnica, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem e-maila

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Dokaz o registraciji (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, izvadak iz Obrtnog registra za fizičke osobe)
 •  Obavijest o razvrstavanju Državnog zavod za statistiku (samo trgovačka društva)
 • Dokaz o pravu korištenja objekta odnosno poslovnog prostora (ugovora o zakupu ili izvatka iz zemljišne knjige)
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva kvadratura i opis prostorija 
 • Dokazi za uporabu građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka)
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ostalih grijaćih tijela ( klima uređaja, grijalice, peći i sl.), ukoliko se nalaze u objektu
 • Dokaz o ispitivanju radnog okoliša 
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ventilacije (kada se unutar ugostiteljskog objekta obavlja termička obrada hrane)
 • Rješenje Ministarstva zdravstva o provedbi mjera zaštite od buke
 • Dokaz da je objekt priključen na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema dokaz da je to riješeno sukladno posebnim propisima
 • Potvrda o odvozu komunalnog otpada, izdana od nadležnog komunalnog poduzeća
 • Dokaz o uplati Upravna pristojba (Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun broj: HR12 1001005-1863000160, poziv na broj: HR (64) 5002-33072 - OIB):
  • vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) – 140,00 kn / 18,58 EURA
  • vrste: noćni klub, noćni bar, disco club – 560,00 kn / 74,32 EURA
  • vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet – 210,00 kn / 27,87 EURA
  • vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima i sl. napravama – 140,00 kn / 18,58 EURA

Upravna pristojba za izdavanje Rješenja u predmetu odjave obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu  ne naplaćuje se u skladu s Tar. Br. 2. toč. 1.  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.).

Obrasci: