16.02.2024.

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti za kandidate koji su se javili na Oglas za prijam u službu u Koprivničko-križevačku županiju, Službu ureda župana, na određeno vrijeme, savjetnika za komunikacije i protokol