25.01.2024.

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti za kandidate koji su se javili na Javni natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju u UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirod