Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-01-05

Ugostiteljska djelatnost


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, prema adresi ugostiteljskog objekta – Koprivnica, Đurđevac, Križevci

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • putem aplikacije Središnjeg turističkog registra – u izradi

Kontakt: putem e-pošte


MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI

 Propisi:

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 39/19, 42/20 i 126/21)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” („Narodne novine” broj: 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22) - Tar. br. 14.

Obveznik: 

fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba – trgovačko društvo ili zadruga, koji ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a iznimno, ovu djelatnost u skladu s odredbama Zakona i uz ispunjavanje propisanih uvjeta mogu obavljati i druge fizičke i pravne osobe: građani u domaćinstvu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, pojedine udruge i ustanove.

Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskog objekta, usluga i drugi uvjeti propisani Zakonom i propisima donesenim temeljem ovog Zakona.

Iznimno, ukoliko je u ugostiteljskom objektu već obavljana ugostiteljska djelatnost iste vrste i ako se uvjeti u pogledu prostora, uređenja i opreme nisu promijenili, u upravnom postupku izdavanja rješenja novom ugostitelju nije potrebno obavljati ponovni očevid objekta, odnosno donosi se na zahtjev ugostitelja, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti iste vrste uvidom u dokumentaciju, bez provođenja očevida.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija, ventilacije i sl.
 • Rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke (izdaje Ministarstvo zdravstva)
 • Dokaz za uporabu građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva površina, visina i opis prostorija
 • Dokaz o pravu korištenja ugostiteljskog objekta (Izvadak iz zemljišne knjige, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o zakupu javne površine i sl.)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)
 • Dokaz o registraciji (Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, Izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe)
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka) ako u ugostiteljskom objektu postoji plinska instalacija
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ventilacije u ugostiteljskom objektu
 • Dokaz da je objekt priključen na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema dokaz da je to riješeno sukladno posebnim propisima
 • Dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe
  • Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun broj: HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB)
   • vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) - 18,58 eura
   • vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub - 74,32 eura
   • vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica - 27,87 eura
   • vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama) - 18,58 eura
   • vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj - 27,87 eura
   • vrste: kamp odmorište - 27,87 eura

Obrasci: