01.03.2024.

Sazvana 17. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 17. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

11. ožujka 2024. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

 Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


  Dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (jedna nagrada)
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ (jedna nagrada)
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ (jedna nagrada)
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade)
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dvije nagrade)
  • Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (pet zahvalnica)
 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine, s prijedlogom Zaključka

 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu na području Koprivničko-križevačke županije
 1. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća za 2023. godinu o provedbi Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024., s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2023. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Aktivnosti 100208: Županija prijatelj djece, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja programa „EU projekti“ za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2023. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2023. godinu s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Zaključka o provođenju postupka sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kupoprodaji nekretnine upisane u zk.ul.br. 3939, k.o. Đelekovec u suvlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole Koprivnički Bregi
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava služnosti
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  • Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  • Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Pitanja i prijedlozi članova

folder Materijali za 17. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za 11. ožujka 2024.

Pročitano 451 puta