16.05.2024.

Javna nabava građevinskih radova na prilagodbi OŠ Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ – ponovljeni postupak

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.05.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0004762. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 5.6.2024., 09:00 sati.

Pročitano 347 puta