Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
27.07.2023.
Postupak završio
Javna nabava radova rekonstrukcije školskih igrališta - grupa 1 - ponovljeni postupak
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
22.03.2023.
Postupak završio
Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
22.03.2023.
Postupak završio
Radovi rekonstrukcije školskih igrališta
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
09.03.2023.
Postupak poništen
Javna nabava radova ugradnje dizala na zgradi Koprivničko-križevačke županije