06.02.2024.

Javna nabava građevinskih radova na prilagodbi Osnovne škole Koprivnički Bregi za potrebe CDŠ

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.2.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0000714. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 27.02.2024., 09:30 sati.

Pročitano 827 puta