06.02.2024.

Javna nabava građevinskih radova na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.2.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0000709. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 27.02.2024., 09:00 sati.

Pročitano 732 puta