13.07.2022.

Postupak jednostavne nabave - Nabava radova rekonstrukcije krovišta na OŠ Ferdinandovac, PŠ Drenovica – PONOVLJENI POSTUPAK