11.08.2023.

Javna nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika za razdoblje 2023.-2025.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.08.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0034421. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 31.08.2023., 10:00 sati.


Pročitano 1309 puta