14.12.2022.

Postupak javne nabave - Higijenski materijal za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-2024.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.12.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0049339 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.1.2023., 09:00 sati.

Pročitano 1921 puta