05.12.2022.

Postupak javne nabave - Usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-.2024.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.12.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0048057. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.12.2022., 9:00 sati.

Više informacija

  • Početak natječaja: 5.12.2022.
  • Završetak natječaja: 23.12.2022.
Pročitano 823 puta