25.11.2022.

Postupak javne nabave - Usluga izrade sustava za digitalno obrazovanje i digitalnih obrazovnih sadržaja

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25.11.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0046880. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 15.12.2022., 9:00 sati.

Pročitano 1690 puta