21.11.2022.

Postupak javne nabave - Usluga najma pisača za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2023.-2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.11.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0045789. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 13.12.2022., 9:00 sati.

Više informacija

  • Početak natječaja: 21.11.2022.
  • Završetak natječaja: 13.12.2022.
Pročitano 855 puta