27.10.2022.

Postupak javne nabave - Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.10.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0042725. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 16.11.2022., 9:00 sati.

Pročitano 1756 puta