21.07.2022.

Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji - ponovljeni postupak za grupu 8

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0028708. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.8.2022., 11:00 sati.

Pročitano 1316 puta