18.07.2022.

Postupak javne nabave - Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0028524. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 8.8.2022., 09:00 sati.

Pročitano 1929 puta