11.07.2022.

Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u KKŽ - ponovljeni postupak za grupu 1

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0026655. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 9.8.2022., 09:00 sati.

Pročitano 1092 puta