13.09.2022.

Nacrt Odluke o dopunama i izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela