19.06.2024.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Retencija Koljak na vodotoku Katalena, Grad Đurđevac i Općina Kalinovac

Slika 3 26 Karta opasnosti od poplava

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

pdf Elaborat

pdf Informacija

Pročitano 217 puta