20.07.2023.

Dopuštenje za Izvođenje radova obnove rukavca C.5.1 i prokopa inicijalnog kanala C.5.2 - Novačka u zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava.

Pročitano 843 puta