20.09.2022.

Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje na lokaciji Gabajeva Greda, Hlebine