04.05.2022.

Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Drugih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu