06.07.2023.

Obavijest o izradi VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. 98/19.) i članka 59. st. 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST
o izradi VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koju je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2023. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 11/23.), započela izrada VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/01., 8/07, 13/12., 5/14., 3/21., 6/21-pročišćeni tekst, 36/22. i 3/23.- pročišćeni tekst).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 350-01/23-01/5
URBROJ: 2137-05/01-23-4
Koprivnica, 06. srpnja 2023.

PROČELNIK
Damir Petričević

pdf Odluka o izradi VI izmjena i dopuna Odluke o donošenju PP KKŽ

Pročitano 640 puta