03.02.2022.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kloštar Podravski