14.06.2022.

Župan Darko Koren donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2022. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA KULTURE U 2022. GODINI

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2022. godinu i objavljenom natječaju za sufinanciranje programa ustanova u kulturi te pozivu za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2022. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2022. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:

Redni broj

Prijavitelj

Naziv projekta/programa

Iznos

I. SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

198.000,00

1.

Gradska knjižnica Đurđevac

Obnova knjižne i neknjižne građe

9.000,00

2.

Narodna knjižnica Virje

Nabava knjižnične građe

6.000,00

3.

Gradska knjižnica Franjo Marković Križevci

Nabava knjižne i neknjižne građe za bibliobus

4.000,00

Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu

12.000,00

"Kolibrići" od knjige do predstave

4.000,00

4.

Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica

Nabava knjižnične građe za knjižnicu i bibliobus

16.000,00

U obitelji čitaju svi

4.000,00

Knjižničarska nekonferencija s međunarodnim sudjelovanjem „kcConnect“

4.000,00

     

5.

Muzej grada Koprivnice

Izložbe u Galeriji Koprivnica

18.000,00

Podravski zbornik 48/2022

5.000,00

Konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima iz fundusa Muzej grada Koprivnice

25.000,00

6.

Muzej grada Đurđevca

Izložbeni projekti

18.000,00

Utvrda Stari grad Đurđevac – sanacija i obnova stolarije – nastavak radova

25.000,00

7.

Gradski muzej Križevci

Čuvar križevačke baštine – 70 godina Gradskog muzeja Križevci

18.000,00

Obnova Atrija – mjesta za umjetnost i druženje

20.000,00

Arheološko istraživanje neolitičkog nalazišta Brezovljani

10.000,00

II. SUFINANCIRANJE UDRUGA I OSTALIH U KULTURI

925.000,00

1.

Udruga žena Peteranec

Peteranec – baština kroz izložbe (radni naslov)

4.000,00

2.

Umjetnička organizacija Artikulacije

Krleža i Duga Rijeka

4.000,00

Časopis Artikulacije

4.000,00

3.

Milan Frčko, Koprivnica

Na sunčanim zrakama, zbirka pjesama

2.000,00

4.

Povijesno društvo Koprivnica

Časopis Podravina, brojevi 41 i 42

5.000,00

Izdavanje glasila Povijesnog društva Koprivnica "Scientia Podraviana"

3.000,00

5.

Pernjak Darko

Muškarci imaju p., knjiga

3.000,00

6.

Podravsko-prigorski ogranak DHK

12. Dani Ivana Trnskog

5.000,00

29. Galovićeva jesen - međunarodni festival književnosti

5.000,00

7.

Povijesno društvo Križevci

Izdavanje znanstvenog časopisa Cris br. XXIV.

5.000,00

8.

Ogranak Matice hrvatske u Đurđevac

Etnografski rad Tome Jalžabetića

4.000,00

9.

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Izdavanje knjižničnog časopisa Svezak, br. 24. za 2022. godinu

3.000,00

10.

Atelieri Koprivnica

10. Dani otvorenih vrata Ateliera Koprivnica

3.000,00

Kompleksi: (su)život ljudi i prostora

3.000,00

11.

L.U.M.A. Ješkovo

XIV. Međunarodni simpozij umjetničke keramike

7.000,00

12.

Zorka Forko

Serija likovnih radova – MOJOJ KOPRIVNICI

3.000,00

13.

ALUMNI Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima

Revitalizacija kulturne baštine VGUK

7.000,00

14

Drava dokumentacijski centar

Bilogorsko-potkalnički dio nošnje-portreti

2.000,00

Nošnje-portreti đurđevačko područje 3.0

2.000,00

15.

Udruga Kloštranska paleta

Devetnaesta likovna kolonija Kloštranske palete

4.000,00

16.

K.V.A.R.K. Križevci

SUFFest – Festival suvremenih umjetničkih formi 2022.

3.000,00

KUFER 2022. kulturno-edukativno-zabavni program

5.000,00

Klub kulture-multimedijalni i kulturni centar

4.000,00

17.

Udruga Mamuze Koprivnica

9. Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta - FIUK

4.000,00

Street art festival 10

3.000,00

REBUS (Reagiraj-Budi aktivan-Stvaraj)

3.000,00

18.

Udruga žena „MAK“, Velika Mučna

Zastor za kazališne večeri

4.000,00

19.

Umjetnička organizacija Ludens teatar

Premijerna produkcija

4.000,00

Dramski studio

4.000,00

Organizacija gostujućih predstava profesionalnih kazališta

4.000,00

20.

Savez udruga Funk

Uči, stvaraj i sudjeluj 2022.

3.000,00

Centar izvan centra 2022.

4.000,00

21.

Udruga RockLive

RockLive Festival #11

7.000,00

22.

Društvo Naša djeca, Koprivnica

Lutka u šetnji

3.000,00

23.

Udruga Dječje glazbene igre "Kukurijek" Đurđevac

Kukuriček 2022.

3.000,00

24.

Udruga kazališnih amatera, Gradsko kazalište Đurđevac

Kazalište u Đurđevcu – 2022. godina

4.000,00

25.

Udruga Bacači Sjenki

Frooom! 2022. u Koprivnici – inovativni program medijske i filmske pismenosti

3.000,00

26.

Udruga Roma Korak po Korak

Naše melodije

3.000,00

27.

Podravska arheološka baština

Istraživanje antičke postaje Piretis u Draganovcu

3.000,00

Istraživanje kasnoanalitičkog i ranoslavenskog lokaliteta Hlebine-Dedanovice

2.000,00

28.

Hrvatski domobran – Udruga ratnih veterana Koprivnica

Istraživanje fotodokumentacije žrtava Drugog svjetskog rata i poraća za područje Đurđevca i Novigrada

1.000,00

Sudjelovanje na komemoraciji u Macelju

2.000,00

29.

Udruga P.O.I.N.T.

18. Culture Shock Festival

2.000,00

Tisak knjige U(g)radu i zabavi – etnografija križevačkih glazbenika Jelke Vukobratović

3.000,00

12. večeri udaraljkaša u Križevcima

2.000,00

30.

Bluzz klub Koprivnica

Promocija Blues glazbe i ostalih srodnih glazbenih pravaca - koncert Edi East Trans Blues

1.500,00

Promocija Blues glazbe i ostalih srodnih glazbenih pravaca - koncert Norman Baker Trio, UK

1.500,00

Promocija Blues glazbe i ostalih srodnih glazbenih pravaca - koncert Antonija Batinić Duo, BiH

1.000,00

31.

Župa Našašća Sv. Križa, Rasinja

Obnova i zaštita crkvenih orgulja i crkvenog inventara u župi Rasinja

30.000,00

32.

Župa svetog Nikole biskupa u Koprivnici

Obnova tornja župne crkve

30.000,00

33.

Župa Uznesenja B.D. Marije Močile, Koprivnica

Sanacija trošnog krovišta u predvorju crkve i sanacija vlage u svetištu crkve

35.000,00

34.

Župa sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec

Sanacija vlage na crkvi sv. Barbare u Kunovcu

15.000,00

35.

Župa sv. Majke Terezije, Starigrad

Nabava klasičnih mehaničkih orgulja od 16 registara za crkvu u Starigradu

15.000,00

36.

Župa Rođenja B.D. Marije, Drnje

Rekonstrukcija centralnog grijanja u župnom dvoru u Drnju

20.000,00

37.

Župa Novo Virje

Popravak grijanja u crkvi

15.000,00

38.

Župa sv. Ferdinanda kralja, Ferdinandovac

Obnova kapelice sv. Antuna Pustinjaka u Tolnici

20.000,00

39.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Budrovac

Obnova vanjskog dijela župne crkve u Budrovcu II. faza

20.000,00

40.

Župa Sv. Leopolda B. Mandića, Koprivnica

Bojanje sakristije, kora i zamjena dotrajale stolarije u kapeli sv. Leopolda

25.000,00

41.

Župa Uznesenja BDM - Glogovnica

Sanacija krovišta (južna strana) župne crkve Uznesenja BDM - Glogovnica

15.000,00

Obnova orgulja u crkvi Sv. Helene

10.000,00

42.

Župa sv. Jurja mučenika, Đurđic

Sanacija kapilarne vlage u crkvi sv. Jurja

15.000,00

Zamjena vrata na kapeli sv. Mihaela arkanđela

10.000,00

43.

Srpska pravoslavna crkvena općina Velika Mučna

Sanacija zvonika crkve sv. Arhangela Mihaila

20.000,00

44.

Župa sv. Brcka biskupa, Kalnik

Obnova kamenog poda u sakristiji župne crkve

20.000,00

45.

Župa sv. Ane, Križevci

Rekonstrukcija elektrifikacije zvona crkve sv. Ane Križevci

30.000,00

Proslava dana i svetkovine Sv. Marka Križevčanina - tisak promo materijala

20.000,00

46.

Župa sv. Roka, Koprivnički Bregi

Obnova zastarjelog i dotrajalog sustava vodovodnih cijevi te kuhinje i sanitarnog čvora u župnom dvoru u Koprivničkim Bregima

20.000,00

47.

Franjevački samostan, Koprivnica

Konzervatorsko – restauratorski radovi na antifonaru iz 1662.godine (2. faza radova)

15.000,00

48.

Župa Presvetog Trojstva Reka

Obnova (zamjena) prozora na kapeli sv. Andrije u Jagnjedovcu

10.000,00

49.

Župa sv. Barbare, Carevdar

Obnova orgulja župne crkve

20.000,00

Obnova župne kapele BDM u Lepavini

10.000,00

50.

Srpska pravoslavna crkvena općina Veliki Poganac

Izrada projektne dokumentacije za crkvu sv. velikomučenika Georgija u Velikom Pogancu

10.000,00

51.

Župa sv. Kuzme i Damjana Kuzminec

Zamjena ambona u crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu

20.000,00

52.

Župa sv. Katarine, Hlebine

Popravak i obnova orgulja župne crkve sv. Katarine u Hlebinama koje su zaštićeno nepokretno kulturno dobro

15.000,00

Uređenje okoliša i staze oko postaja križnog puta u župnom dvorištu crkve sv. Katarine u Hlebinama

10.000,00

53.

Župa sv. Emerika, Imbriovec

Obnova ograde oko crkve sv. Martina u Zablatju

10.000,00

54.

Župa Uznesenja BDM, Đelekovec

Obnova kata župne kuće Đelekovec

15.000,00

55.

Župa sv. Marka, Sigetec

Konzervatorsko-restauratorska istraživanja na glavnom oltaru sv. Marka u župnoj crkvi u Sigecu

5.000,00

Popravak i obnova orgulja župne crkve sv. Marka u Sigecu

15.000,00

Zamjena stolarije na župnom dvoru u Sigecu

10.000,00

56.

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije

Redovna djelatnost

210.000,00

           

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:

  1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
  2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
  4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Prije potpisivanja ugovora, ustanove i vjerske zajednice dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
  2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga i ustanova iz područja kulture bit će organizirano u prostoru Koprivničko-križevačke županije (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica), soba 33, I. kat. Potpisivanje ugovora bit će organizirano prema sljedećem rasporedu:

I. 27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) od 9:00 – 11:30 satiustanove u kulturi i vjerske zajednice

II. 27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) od 12:00 – 14:30 satiudruge u kulturi

Molimo Vas da se pridržavate objavljenog rasporeda, a u slučaju eventualne spriječenosti obavijestite nas putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 611-07/22-01/72
URBROJ: 2137-07/10-22-4
Koprivnica, 14. lipnja 2022.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Pročitano 1814 puta