04.07.2023.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini