20.06.2022.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini

Na temelju točke VIII. Javnog natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, Klasa: 310-01/22-01/5, Urbroj: 2137-04/20-22-1 od 21. ožujka 2022. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

ODLUKU
o odabiru projekata i dodjeli sredstava za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini

I.

Na temelju točke VIII. Javnog natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini (u daljnjem tekstu: "Javni natječaj"), Klasa: 310-01/22-01/5, Urbroj: 2137-04/20-22-1 od 21. ožujka 2022. godine, donosi se odabir projekata i dodjeli sredstava za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini bodovanih od strane Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: "Upravni odjel") temeljem točke V. Javnog natječaja kako slijedi:

R. br.

IME I PREZIME PRIJAVITELJA

JLS projekta

Ukupno
bodova

Ukupna vrijednost projekta

Iznos subvencije

1.

Stjepan Miklečić

Sv.P.Orehovec

180

58.486,12

20.000,00

2.

Dragutin Fiket

Sv.P.Orehovec

160

43.750,00

20.000,00

3.

Dražen Jurković

Sv.I.Žabno

160

88.518,71

20.000,00

4.

Vesna Bazijanec Selak

Kalinovac

130

76.334,72

20.000,00

5.

Kristina Pobi

Koprivnica

130

58.486,12

20.000,00

6.

Ivan Radiković

Rasinja

130

42.249,00

20.000,00

7.

Fuček Šanjić Sanda

Koprivnica

120

47.655,03

20.000,00

8.

Davor Karas

Koprivnica

120

43.809,64

20.000,00

9.

Mirjana Škoda

Koprivnički Bregi

120

54.144,75

20.000,00

10.

Tamara Kopričanec

Koprivnica

120

78.433,66

20.000,00

11.

Đurkan Marija

Legrad

120

62.128,75

20.000,00

12.

Fuček Josip

Ferdinandovac

120

48.000,00

20.000,00

13.

Mirela Mađerić Leban

Koprivnica

110

58.470,40

20.000,00

14.

Mario Kos

Koprivnica

110

136.523,50

20.000,00

15.

Boris Majerus

Koprivnica

110

56.125,00

20.000,00

16.

Milan Balala

Kalinovac

110

60.991,88

20.000,00

17.

Jadranko Vlahinja

Koprivnica

110

54.260,86

20.000,00

18.

Zoran Vrhovski

Sv.I.Žabno

100

62.262,50

20.000,00

19.

Elvira Rogić

Koprivnica

100

51.760,86

20.000,00

20.

Silvija Gečić - Vrabelj

Koprivnica

100

42.550,44

20.000,00

21.

Vedran Štefanec

Novigrad Podravski

100

49.712,00

20.000,00

22.

Nataša Bužanić

Koprivnica

100

40.000,00

20.000,00

23.

Ivan Bukovčan

Koprivnica

90

42.360,65

20.000,00

24.

Ines Hemetek-Potroško

Koprivnica

90

39.646,37

19.823,19

25.

Saša Friščić

Koprivnica

90

51.644,76

20.000,00

26.

Eduard Krmpotić

Križevci

80

36.523,00

18.261,50

27.

Vesna Rep

Đurđevac

80

61.039,65

20.000,00

28.

Branimir Švelec

Koprivnica

80

63.900,00

20.000,00

29.

Josip Britvić

Koprivnica

75

94.850,00

20.000,00

30.

Stjepan Karas

Koprivnica

70

45.533,01

20.000,00

31.

Željko Sinjeri

Koprivnica

70

51.367,90

20.000,00

32.

Bruno Sever

Koprivnica

70

51.865,13

20.000,00

33.

Saša Ivančić

Koprivnica

70

45.769,83

20.000,00

34.

Petran Aleksandar

Koprivnica

40

72.170,50

20.000,00

Ukupni iznos subvencije

678.084,69

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 680.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

III.

Ova Odluka objavit će se na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije. Korisnici sredstava subvencije pozvati će se pisanim putem na zaključenje Ugovora u prostorije Koprivničko-križevačke županije do 30. lipnja 2022.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 310-01/22-01/5
URBROJ: 2137-04/20-22-2
Koprivnica, 20. lipnja 2022.

Župan:
Darko Koren, ing.građ., v.r.

Pročitano 868 puta