15.04.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu

Prijava, koja uključuje prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11. travnja do 31. listopada 2022. godine. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
  • polaganja naučničkog ispita
  • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Za provedbu programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.

Više informacija o javnom pozivu, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na mrežnim stranica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili putem sljedeće poveznice.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Pročitano 931 puta