18.06.2024.

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2024./2025.

Temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html) Koprivničko-križevačka županija na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola, kojima je ona osnivač.

U Koprivničko-križevačkoj županiji dostupno su 1.166 slobodna mjesta u 51 razrednom odjelu za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2024./2025. godini.

Sve informacije o upisima i pojašnjenja oko natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije mogu se dobiti u izravnom kontaktu sa srednjim školama, a svi upisni rokovi navedeni su u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

U privitku se nalazi i  Natječaj za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u Učenički dom Križevci u školskoj godini 2024./2025. i Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_06_68_1152.html). U Učenički dom Križevci ove godine prima se 26 učenika.

Na ovoj poveznici možete pogledati i Vodič kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije u školskoj 2024./2025. školskoj godini.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine


spreadsheet Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

spreadsheet Natječaj za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u Učenički dom Križevci u školskoj godini 2024./2025.

pdf Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Pročitano 384 puta