23.02.2023.

Održana 10. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

IMG 1288


U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici jučer je održana 10. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 30 točaka dnevnog reda. Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, vodio je predsjednik Skupštine Damir Felak.

Na samom početku sjednice usvojene su dopune dnevnog reda, a prva se odnosila na donošenje Odluke o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Odluku je obrazložila predsjednica Mandatnog povjerenstva Verica Rupčić, a umjesto Ane Končurat, koja je stavila mandat u mirovanje, na dužnost je prisegnuo Ivan Biškup.

IMG 1310

Sljedeće dopune dnevnog reda, koje su kasnije i usvojene od strane članova Skupštine, odnosile su se na donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, gdje je članica Skupštine Natalija Sučić izabrana umjesto Miljenka Flajsa, zatim na donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun, gdje je izabran Ivan Biškup umjesto Ane Končurat, a usvojeno je i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj, gdje je također izabran Ivan Biškup umjesto Ane Končurat, kao i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, gdje je izabrana Natalija Sučić umjesto Miljenka Flajsa. Posljednja dopuna odnosila se na donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva za ravnopravnost spolova, u koje je imenovana Martina Gazdek umjesto Miroslava Kovačića.

U nastavku sjednice članovima je Odluku o dodjeli javnih priznanja pojasnila predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Verica Rupčić, koja je dobitnicima i čestitala uime Županijske skupštine. Članovi su odluku usvojili te je tako nagradu za životno djelo dobio Stjepan Lončar, i to za najviše zasluge u promicanju humanitarnog i volonterskog rada u Crvenom križu, popularizaciji dobrobiti darivanja krvi na području županije te osobnog doprinosa u dobrovoljnom darivanju krvi, kao i aktivnim sudjelovanjem u zaštiti i spašavanju stanovništva kroz konkretne pomoći i edukacije. Nagrada za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ pripala je Ivanu Knoku, a Nagrada za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ Nevenki Prosinečki. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Županije dobili su Ivan Andrašić i Kulturno-umjetničko društvo „Petar Preradović“ Đurđevac - Ženski vokalni sastav Đurđevčice, dok su nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini pripale trgovačkom društvu Poljocentar d.o.o. te Udruzi „Sigečko srce“ – KUD-u Gruntovec. Županijske zahvalnice dobili su Đuro Zvonar, Biserka Horvat, Milka Novaković, KUD Prigorec Sveti Petar Orehovec te KUD „Stari graničar“ Cirkvena. Dodjela priznanja planirana je za svečanu sjednicu Županijske skupštine u sklopu Dana Županije.

IMG 1336

Sljedeću točku - Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine obrazložio je župan, kazavši kako su realizirani brojni projekti i programi u obrazovanju, zdravstvu, gospodarstvu i drugim sektorima. Aktivno se radilo i na pripremi i provođenju EU projekata te je nastavljena uspješna suradnja s predstavnicima državne vlasti te jedinica lokalne i područne samouprave.

quote desni 3Svi projekti i aktivnosti provedeni su s ciljem stvaranja još kvalitetnijih životnih uvjeta naših stanovnika, a posebno je važno istaknuti dovršetak velikog investicijskog ciklusa u školsku infrastrukturu – izgradnju pet školskih sportskih dvorana u općinama i projekt županijskog Centra kompetentnosti u Koprivnici i Đurđevcu. Tu su i ulaganja u dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te veliki državni infrastrukturni projekti poput izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Križevci-mađarska granica, a odobrena su nam i sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju tri projekta u sklopu Razvojnog sporazuma“, dodao je župan.

Članovi Skupštine usvojili su navedeno Izvješće, a zatim je pročelnica Upravnog odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Ljubica Belobrk Flamaceta obrazložila točke donošenja Odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu za 2023. godinu, Odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana Koprivničko-križevačke županije, Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, Izvješće o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu te Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu. Navedene točke su i usvojene od strane članova Skupštine.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić članovima je predstavio točke donošenja Odluke o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije, donošenja Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama na području županije te donošenja Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu javnoj ljekarničkoj ustanovi Ljekarne Koprivnica, što je također usvojeno od strane članova Skupštine.

Na dnevnom redu zatim se našlo razmatranje te usvajanje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2022. godinu, koje je predstavila predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području županije izv. prof. dr. sc. Elizabeta Horvatić prim. dr. med. specijalistica patologije, viša znanstvena suradnica, ovlašteni sudski vještak i voditeljica Odjela za patologiju.

Predsjednica županijskog Antikorupcijskog povjerenstva Renata Glavica predstavila je Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu te Izvješće o provedbi Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024. za 2022. godinu, što je i usvojeno.

IMG 1303

Zamjenik Ljubić nadalje je, kao predsjednik županijske Koordinacije za ljudska prava, obrazložio Izvješće o radu Koordinacije za 2022. godinu te kao predsjednik Organizacijskog odbora programa Županija prijatelj djece predstavio Izvješće o mjerama provođenja tog programa, što je i usvojeno.

Pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić obrazložila je Izvješće o mjerama provođenja Programa Međunarodna suradnja za 2022. godinu te Izvješće o mjerama provođenja Tekućeg projekta Digitalna transformacija županijske uprave za 2022. godinu. Pritom je navela kako je po pitanju digitalne transformacije napravljen značajan iskorak te kako smo prva županija u Hrvatskoj koja je uvela sustav e-Sjednica. U prošloj su godini dovršeni infrastrukturni radovi na komunikacijskoj mreži te je nabavljena potrebna oprema, a sustav je prilagođen u skladu s novom Uredbom o uredskom poslovanju. Županija nastavlja s razvojem e-usluga za svoje građane i gospodarske subjekte kako bi pojednostavnila i ubrzala međusobnu komunikaciju, a nakon sustava e-stipendija, uveden je i sustav za potpunu digitalizaciju javnih poziva i natječaja te predaju zahtjeva/obrazaca, koji je ove godine ušao u svoju punu primjenu. Do sada je objavljeno sedam online javnih poziva i natječaja, a za daljnju uspješnu digitalnu transformaciju, koja je dugotrajan i kontinuirani proces, bit će važna dobra organizacija i suradnja na svim državnim razinama.

U nastavku sjednice članovi su razmatrali Izvješće o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2022. godinu i Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu te Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2022. godinu. Navedene točke obrazložio je zamjenik Ljubić, a članovi su ih usvojili većinom glasova.

IMG 1295

Pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec predstavio je Izvješća o mjerama provođenja programa „EU projekti“ za 2022. godinu, koje su članovi Skupštine usvojili, a usvojeni su i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovanja nekretnine kč. br. 94 Osnovne škole Kloštar Podravski, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Odluke o darovanju školske sportske dvorane OŠ Sveti Petar Orehovec, Zaključak o prijenosu nefinancijske imovine: Osnovnoj školi Andrije Palmovića Rasinja, Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec, Osnovnoj školi Kloštar Podravski, Osnovnoj školi Ivan Lacković Croata Kalinovac i Osnovnoj školi Sveti Ivan Žabno te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvatu darovanja nekretnine u k.o. Gola Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Nakon toga uslijedila su pitanja i prijedlozi članova čime je i završena 10. sjednica Županijske skupštine, a predsjednik Felak svima je zahvalio na konstruktivnim raspravama.

Služba ureda župana


Pročitano 695 puta